Irodánkról

 • Az Ügyvédi Iroda Dr. Nagy József egyéni ügyvédi vállalkozásának megszűnésével, annak jogutódjaként jött létre, működését 2000. év elején kezdte meg. Mivel Dr. Nagy József egyéni ügyvédi tevékenységét a 165. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség vezetőjeként végzett munkáját követően kezdte, az általa végzett szakmai tevékenységre is a korábbi, jellemzően jogtanácsosi szakterület volt jellemző: munkajogi, munkaügyi és HR tanácsadás és jogi képviselet, cégjogi, polgári jogi, s azon belül is elsődlegesen gazdasági jogi tevékenység. Az Ügyvédi Iroda megalakulása e tekintetben nem hozott változást, a tevékenység szakterülete ugyanaz maradt.

  Az Iroda egyszemélyes irodaként jött létre, majd később, 2016-ban kétszemélyes irodává alakult át, ugyanakkor megalakulásától kezdve alkalmazott ügyvédjelöltet is, mindemellett egyébként is törekedett arra az Iroda, hogy tagjai, munkatársai szakmai képzettségét, tudását folyamatosan növelje, bővítse. Napjainkban a két irodavezető tag ügyvéd, Dr. Nagy József és Dr. Nagy Péter ügyvédek mellett egy ügyvédjelölt kolléga: Dr. Turzó László, valamint egy ügyvédasszisztens: Szilágyiné Kóródi Beáta alkotja azt a csapatot, mely ügyfeleink megbízásait ellátni igyekszik. A folyamatosan bővülő megbízásaink megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében ugyanakkor különböző szintű partneri, együttműködési megállapodások révén látunk el közös megbízásokat a Kovács Ügyvédi Irodával, ill. Dr. Herczeg Roland, Dr. Megyesi Tibor, Dr. Major Emese, Dr. Pallagi Ádám, Dr. Borbély Zsolt és Dr. Ludmán Zsolt ügyvéd kollégákkal. Munkájuk ma már elengedhetetlen egyes megbízásaink ellátásához. Keressük a nemzetközi együttműködés lehetőségét is, mivel ügyfélkörünk tevékenysége már kiterjed Európa szinte minden országára – néhány külföldi kollégával fennálló vissza-visszatérő kapcsolaton túl azonban konkrét partneri megállapodásokat még nem alakítottunk ki.

  Irodánk ma már angol nyelven szaknyelvi szinten is áll megbízóink rendelkezésére, tevékenysége azonban elsődlegesen változatlanul a gazdasági jogi tevékenységet fogja át, hiszen 14 velünk folyamatos megbízási jogviszonyban álló partnerünkön túl kb. 130–140 cégtől kapunk vissza- visszatérően megbízásokat. E cégeket cégeljárási ügyeikben is képviseljük – az Iroda a Microsec Zrt. által működtetett informatikai rendszert alkalmazva látjuk el az e-cégeljárásos képviseletet. Magánszemélyektől érkező megbízásaink kisebb számban vannak, de a polgári jog (ide nem értve családjogi ügyeket), valamint a munkajog és HR területén rendszeresen tevékenykedünk: peres jogvitákban képviselet ellátására éppúgy felkészültünk, mint szerződések és egyéb okiratok létrehozására, eseti és állandó jogi tanácsadási szolgáltatások ellátására. Okiratszerkesztési tevékenységünk ellátása érdekében az ún. TAKARNET rendszerbe belépve, bármikor tulajdoni lapot tudunk lekérni ügyfeleink hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Irodánk ügyvitelét a Justitia Ügyvédi Informatikai Rendszer alkalmazásával látja el, emellett főállású könyvelőnk biztosítja számviteli, könyvviteli feladataink megfelelő szintű ellátását. Az iroda egységes e-mail című levelezési rendszerrel dolgozik, belső ügyelosztás mellett – ez lehetővé teszi azt, hogy ügyvéd, ügyvédjelölt kollégáink egymást szükség esetén helyettesíteni tudják, s az irodavezető ügyvédek is ráláthatnak az egyes kollégák tevékenységére, biztosítva azt az egységes színvonalat munkavégzésünkben, melyet a megbízásaikkal minket megtisztelő ügyfeleink joggal várhatnak el tőlünk.

  Referenciák

  Jelenlegi és leendő megbízóink számára kérés esetén bármikor szívesen ismertetjük ügyvédi irodánk referencialistáját. Referencialistánk az iroda@nagyugyvediiroda.hu e-mail címen kérhető.

  A referenciaként megjelölt ügyfeleink részére irodánk tartós ügyvédi megbízás alapján végez jogi és munkaügyi tanácsadást, lát el jogi képviseletet polgári, munkaügyi és közigazgatási perekben, valamint végzi rendszeresen ezen ügyfelek kintlévőségkezeléseivel, cégeljárásaival kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogi feladatot. Ügyfeleink részére peres és peren kívüli jogi képviseleti feladatokat is ellátunk.

  A referenciaként megjelölt személyek a referenciaként történő megjelölésükhöz hozzájárulásukat adták és további információk tekintetében állnak rendelkezésre.